ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

Kwasoodporne zbiorniki ciśnieniowe stanowią znaczną część naszej produkcji. Produkowane są zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich pod nadzorem jednostki notyfikowanej i mogą oznaczone znakiem CE. We własnym zakresie opracowujemy pełną dokumentację dla produkowanych urządzeń dozorowych.

Na podstawie umowy podpisanej z UDT mamy możliwość produkcji zbiorników przeznaczonych na ciecze łatwopalne i niebezpieczne. Na życzenie klienta zbiorniki te mogą posiadać certyfikat dla urządzeń pomiarowych Głównego Urzędu Miar (GUM). Ciśnieniowe zbiorniki kwasoodporne mogą być również wyprodukowane jako zbiorniki do strefy zagrożenia wybuchem EX.

Zbiornik ciśnieniowy może zostać zaprojektowany i wykonany jako zbiornik o osi poziomej – zbiornik leżący lub jako zbiornik o osi pionowej– zbiornik stojący.

zbiorniki ciśnieniowe

 

Zbiorniki ciśnieniowe wyposażamy w zależności od potrzeb klienta w aparaturę kontrolno- pomiarową AKiP. Są to np.:

 • Czujnik poziomu,
 • Czujnik temperatury,
 • Sondy radarowe,
 • Detektory wycieku,
 • Inne umożliwiające monitorowanie pracy zbiornika.

 

Oferujemy różne standardy wykończenia powierzchni i złączy spawanych zbiorników ciśnieniowych:

 • Blachy gorąco walcowane,
 • Blachy zimno walcowane o powierzchni 2B (Ra<0,8),
 • Szczotkowanie spawów,
 • Szlifowanie spawów,
 • Trawienie spawów,
 • Pasywacja,
 • Piaskowanie/kuleczkowanie.

 

Każdy zbiornik ciśnieniowy traktujemy indywidualnie i dlatego przy projektowaniu i produkcji uwzględniane są wszystkie wymogi użytkowe zbiorników i szczegółowe wymagania klientów.