Zbiorniki budowane na miejsc

Tam, gdzie odległość jest zbyt duża, transport ze względu na gabaryty zbiornika niemożliwy lub miejsce posadowienia uniemożliwia jego wstawienie, możemy wszystkie operacje wykonać na miejscu.
Zajmujemy się całą logistyką na miejscu. Dostarczamy niezbędny sprzęt, materiały i wydzielamy strefę budowy.

Do 3000m3!

Zakres pojemności jaki jesteśmy w stanie wybudować wynosi aż 3000m3. Maksymalna średnica zbiornika to 24m.

Wszystkie główne spawy, niezależnie od wysokości zbiornika wykonywane są w pełni automatycznie!

Wiele zbiorników

Szczególnie wtedy, kiedy do wykonania jest duża ilość podobnych zbiorników, wybór budowy na miejscu bywa często uzasadniony.

Ogranicza się wtedy znaczne koszty związane z transportem.

Proces budowy

Dzięki naszym nowoczesnym urządzeniem, proces budowy zbiorników odbywa się w sposób maksymalnie zautomatyzowany, po uprzednim określeniu warunków funkcjonowania zbiornika.

Spawy obwodowe i wzdłużne wykonywane są automatycznie, co zapełnia pewność spoin. Ma ona niebagatelne znaczenie przy zbiornikach magazynujących duże ilości płynów.

Finalnie każdy zbiornik przechodzi cykl testów i badań potwierdzających jego zdatność do użytkowania.

[/su_column]