Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy czynnej 40,00 kW

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 40,00 kW w ramach projektu pt. „Działanie 4.2 – Fotowoltaika” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Pełna treść zapytania „Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW wraz z systemem monitorująco-zarządzającym dla BRENAL Sp. z o.o.” znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103800#