Jakość

Każda rzecz produkowana przez nas przechodzi szereg sprawdzeń jakości. Proces ten rozpoczyna się już od surowego materiału i towarzyszy każdym etapom produkcji i inżynieringu aż finalny wyrób zostanie zatwierdzony.

Główne kontrole

Próba szczelności

Każdy produkt, bez wyjątku, posiadający zdolność magazynowania substancji płynnych lub lotnych przed wysyłką przechodzi próbę szczelności. Zależnie od parametrów pracy są to próby hydrostatyczne, ciśnieniowe lub gazowe.

Kontrola materiałów

Na odpowiednim etapie produkcji każdy materiał wchodzący w skład produktu jest badany pod kątem zgodności z zamówieniem. Karty kontroli włącznie z certyfikatami materiałowymi oferujemy na wniosek klienta.

Kontrola wymiarowa

Pomiar wymiarów „jak zbudowano” względem założeń pierwotnych odbywa się celem uniknięcia pomyłek w montażu lub podczas odbiorów. Poza wymiarami liniowymi uwzględnia ona płaskość powierzchni, współosiowość itp.

Badania wizualne spoin

Obejmują badanie prawidłowości spoin spawanych względem norm.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami do przeprowadzania samodzielnych badań, ich oceny i certyfikowania.

Badania penetracyjne

Polegają na badaniu szczelności i prawidłowości struktur spoin spawanych. Wykonywane są celem potwierdzenia tradycyjnych badań szczelności lub tam gdzie te nie są możliwe do przeprowadzenia.

Tak jak w przypadku badań wizualnych i tutaj stoją za nimi nasze pełne kwalifikacje.

Chropowatość powierzchni

Niektóre produkty muszą mieć zapewnione odpowiednie wykończenie powierzchni. Potwierdzamy je badaniami chropowatościowymi dzięki którymi jesteśmy w stanie zadeklarować odpowiedni rodzaj i jakość wykonania.

Badania endoskopowe

Tam gdzie ludzkie oko nie sięga wspomagamy się odpowiednim wyposażeniem. Dzięki niemu możemy zajrzeć i ocenić pozornie niedostrzegalne miejsca.