Instalacje przemysłowe

Zajmujemy się wykonawstwem nowych instalacji oraz remontami i modernizacjami już istniejących. Instalacje wykonujemy ze stali kwasoodpornych, stali węglowych oraz tworzyw sztucznych. Zajmujemy się również montażem wentylacji.

W zakresie instalacji przemysłowych swoim klientom oferujemy:

  • Projekty instalacji,
  • Montaże rurociągów,
  • Układy pompowe instalacji technologicznych,
  • Izolacje rurociągów,
  • Remonty i wymiany instalacji.